ELEGANCIJU IZ DAVNINA DONOSI ZLATAR SOFIĆ

Hitovi: 511

Na Ženskom sajmu će nam se pridružiti i Zlatar Sofić, koji će predstaviti certificirane replike nakita i ukrasnih predmeta iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
25% prodajne cijene svih predmeta u ovoj zbirci ide Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.
http://www.sofic.ba