ZDRAVSTVENA GRUPACIJA ISTANBUL CERRAHI na ženskom sajmu

Hitovi: 252

Zdravstvena grupacija Istanbul Cerrahi, koja je svoj rad započela 1998. godine, vodeći se principom  “pridavanja značaja ljudskom zdravlju”, od svog osnivanja, širokom vizijom, jakim doktorskim kadrom i timskim duhom, ima za cilj pružiti zdrav način života svim svojim pacijentima. Pored svojih Fulya i Nišantaši bolnica, zdravstvena grupacija Istanbul Cerrahi, klinikom Ageless Clinic pruža svoje usluge u segmentima zdravlja, mladosti i ljepote tokom cijelog života uz pomoć anti-aging tretmana i medicinske estetike. Istanbul Cerrahi iz godine u godinu nastavlja da se razvija velikom brzinom, a danas pruža svoje usluge na ukupno 51.000 m2, u 48 medicinskih branši sa 359 kreveta.

Kada je riječ o zdravlju, svoju tradiciju referentnog centar nastavlja i u inostranstvu uz zdravstveni turizam. Bolnica koja pruža usluge velikom broju pacijenata prije svega iz balkanskih zemalja, zemalja turskog naroda, Rusije, Belorusije, Evrope i Srednjeg Istoka, u centru Istanbula uslužuje svoje posjetioce stručnim doktorskim kadrom i tehnologijom posljednje generacije. Posjetiocima iz inostranstva svoje usluge pružaju najviše kardiovaskularno odjeljenje, odjeljenje za oftalmologiju, ortopediju i traumatologiju, odjeljenje za gojaznost, kao i deljenje za ORL. Analize pacijenata iz inostranstva obrađuju se od strane doktora u digitalnoj formi, a nakon toga se priprema plan liječenja. Pacijent digitalnim putem, uz usluge prevodioca za sve jezike, dobija detaljne informacije, zatim se dogovorom između pacijenta i bolnice, pacijentu pružaju usluge dočeka, noćenja, transfera i prevoda. Nakon dolaska pacijenta u bolnicu počinje se sa terapijom planiranom od strane doktora ili multidisciplinarne ekipe. Ekipa za međunarodni marketing Istanbul Cerrahi bolnice organizuje sve i 7/24 prati procese kroz koje pacijent prolazi i na taj način čini da pacijenti budu potpuno zadovoljni.